Naixements

naixements2 Inscripcions de naixements d'infants nascuts al Principat d'Andorra, inscripcions de naixements d'infants nascuts a l'estranger, sol·licituds de certificat de naixement...

 

 

Defuncions

defuncions2Informació relativa a la inscripció de defuncions, Defuncions a l'estranger, Sol·licitud de certificat de defunció, Documentació...

 

Matrimonis i unions civils

matrimonis-unions-civilsInformació relativa a la inscripció dels matrimonis i les unions civils, celebrats a Andorra o a l’estranger, capacitació matrimonial, separacions, divorcis...

 

 

Unions estables de parella

unions2Concepte d'unió estable de parella, Registre d'unions estables de parella, Extinció de la unió estable de parella, Tramitació i requisits dels sol·licitats, ...